Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii

Wypadki w czasie pracy z roku na rok stanowią coraz rzadsze zjawisko. Wielu pracodawców wciąż jednak nie respektuje bezpieczeństwa swoich pracowników, narażając ich na rozmaite urazy. Jeśli uczestniczyliśmy w wypadku podczas wykonywania pracy w Anglii, to pewnym pocieszeniem może być dla nas możliwość uzyskania odszkodowania.

Jakiego rodzaju wypadki kwalifikują się do otrzymania odszkodowania?
Podstawę do przyznania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powstały w czasie pracy stanowi zwykle obecność różnego rodzaju zaniedbań ze strony pracodawcy. Możemy do nich zaliczyć niepoprawnie funkcjonujące maszyny lub niewłaściwie przygotowane miejsce pracy. Do otrzymania odszkodowania kwalifikują się także zdarzenia, które wynikają z przymuszenia pracownika do wykonania czynności, których przeprowadzać nie powinien – czy to ze względu na brak właściwych uprawnień, czy też z powodu stwierdzonych uwarunkowań zdrowotnych.

Odszkodowanie na wypadek śmierci
Jeśli w wyniku wypadku, do którego dojdzie podczas wykonywania czynności wynikających z obowiązków pracownika poniesienie on śmierć, to uzyskanie odszkodowania także jest możliwe. Otrzymują je wtedy bliscy poszkodowanej osoby.

Nie tylko uszkodzenia ciała
Choć pojęcie odszkodowania za wypadek przy pracy w Anglii stereotypowo kojarzy się z uszczerbkiem na zdrowiu, to nie stanowi on jedynego typu rekompensat, jakich wypłata jest w takim przypadku możliwa. Niekiedy bowiem uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu mogą ulec przedmioty poszkodowanej osoby, na przykład wykorzystywane do pracy narzędzia. Jeśli uda się dowieść, że przyczyna wypadku wynikała z zaniedbań pracodawcy, to można domagać się wypłaty zadośćuczynienia za utracone mienie.

O czym warto pamiętać zaraz po wypadku?
W przypadku, gdy mieliśmy pecha i przydarzył się nam podczas pracy w Anglii wypadek, powinniśmy dopilnować dwóch kwestii. Po pierwsze, bardzo ważne jest zgłoszenie zdarzenia naszemu pracodawcy i dopilnowanie, aby ujął je w stosownych dokumentach. Druga sprawa dotyczy zaś otrzymania od lekarza potwierdzenia doznanego uszczerbku na zdrowiu w dokumentacji medycznej.